taps-methode

Kristel De Roovere

symbool UTAPS

Copperfield

practicum

studiewerken

workshops

spreekbeurten

cursussen

Beurzen

creatieve ideeŽn

Jeugd

Trainingscentrum

Agenda

Pers

Dank

Lidmaatschap

sponsoring

Contact

logo UTAPS

PRACTICUM

Kinesitherapeute De Roovere introduceerde haar methode binnen de muren van zowel Universitaire als Privť-Hospitalen en in revalidatiecentra. Door middel van spreekbeurten, introductie-sessies en workshop werd het medisch en para-medisch team op de hoogte gebracht.

Enkele instellingen werken nu reeds sinds geruime tijd verder dankzij de goede samenwerking met het therapeutisch en artistieke UTAPS-team dat zich hiervoor op regelmatige tijdstippen en op vrijwillige basis inzet. (Ook Frankrijk startte onlangs op).

Vooral in geval van chronisch en/of langdurig verloop van aandoeningen kan deze manier van werken een extra stimulans betekenen en zeer welkom zijn.

De methode wordt dan ook bij Kristel in haar privť-praktijk veelvuldig toegepast. Dit voornamelijk wanneer op de klassieke manier de motivatie van de patiŽnt, om herhaaldelijk en zeker thuis verder te oefenen, blijft ontbreken.

Collega's komen vaak bij haar op bezoek om kennis te maken met andere gebruikte stimuli. Ze vernemen op welke manier deze dan best kunnen worden verweven met het noodzakelijk therapeutisch werkplan. Belangrijk zijn dan de documenten zoals opvolgingsfiches en steekkaarten per patiŽnt/cliŽnt, evaluatie per en volgens iedere therapeut en bemerkingen vanuit zowel para-medische als artistieke overweging. Ook de opvolging en nabespreking met voortdurende aanpassing van de aangebrachte stimuli in functie van de specifieke noden en de individuele vooruitgang zijn van groot belang. Dans, muziek, modeling, make-up, schilderen, computer, jongleren en goochelen zijn de tot hiertoe meest gevraagde artistieke vaardigheden.

Belangrijk is het ontstaan van prettige maar tevens aan het niveau van de handicap aangepaste (maw. therapeutisch verantwoorde) oefeningen. De opgedane ideeŽn kunnen dan verder in de praktijk naar eigen goeddunken en mits blijvende therapeutische reflexie worden toegepast en aangeleerd aan de patiŽnten in eigen praktijk.

 

Het zijn altijd zeer leuke en eerder ontspannende sessies. De deelnemer ervaart al vreugde tijdens het uitoefenen en een zekere fierheid wanneer een gesteld doel is bereikt. Sommige lessen gebeuren individueel, andere kunnen in groep. De ervaring van 'gedeelde vreugde' en het gevoel van 'teamwork' zijn uiteraard een bijkomende troef van groeps-sessies.

 

 

 

 

 

UTAPS vzw . info@utaps.be

WEBDESIGN : et dank voor iedere vrijwillige bijdragen, namens vzw utaps het goede doel