taps-methode

Kristel De Roovere

symbool UTAPS

Copperfield

practicum

studiewerken

workshops

spreekbeurten

cursussen

Beurzen

creatieve ideeŽn

Jeugd

Trainingscentrum

Agenda

Pers

Dank

Lidmaatschap

sponsoring

Contact

logo UTAPS

Cursussen

Na 10 jaren van onderzoek en praktische toepassingen her en der in BelgiŽ (en in het buitenland) zien de oprichters van de vzw de noodzaak om een EERSTE eerder gecentraliseerd 'UTAPS-TRAININGSCENTRUM' op te richten. Vanuit de huidige werking is het voor de medewerkers immers een bijna onmogelijke taak geworden om op alle vragen in te gaan en aan de vele aanvragen tegemoet te komen.

Een andere reden voor het oprichten van dit onafhankelijk centrum bestaat erin aan alle patiŽntjes de mogelijkheid te bieden om (los van enige instelling) de gelegenheid te krijgen om kennis te maken met deze prettige maar (vanuit therapeutisch oogpunt) noodzakelijk begeleide manier van oefenen. Bovendien zou vanuit zo'n centrum de verdere ontwikkeling, coŲrdinatie, opvolging van dit unieke project veel gemakkelijker kunnen verlopen.

Tevens zou in het centrum ruimte voorzien zijn voor het regelmatig organiseren van seminaries en cursussen, uiteraard ondersteund door de vzw. Daarnaast zou er niet alleen plaats zijn om vakkundigen, artiesten, medisch- en para-medisch geÔntersseerden te informeren en TAPS-opleidingen te verzekeren. Op die manier kan dan nadien de UTAPS-werkwijze door de professionelen naar eigen goeddunken en mits noodzakelijke, voortdurende, medische en para-medische reflexie, worden toegepast in de eigen praktijk.

foto utaps

Iedere deelnemer zal een door UTAPS-erkend certificaat voor de genoten opleiding ontvangen, dewelke ook een maatstaf betekent t.a.v. de aanvragende instellingen.

Naast de mensen die een opleiding komen genieten, zullen de toekomstige bezoekers van het centrum uiteraard in hoofdzaak bestaan uit de patiŽnen zelf en / of uit hun vertegenwoordigers van de instellingen (zoals ziekenhuizen,   privť-klinieken, revalidatiecentra, gehandicaptenverenigingen en homes).

Bovendien zal het centrum op vrije namiddagen, vrije schooldagen en weekends openstaan als een 'ontmoetings- en verpauzingsplaats' waar ouders met hun kind terecht kunnen en waar het kind al spelend en met vreugde op een VEILIGE manier oefent en zich verder naar hartelust kan ontplooien. Dit betekent dat cursisten ook dadelijk kennis zullen kunnen maken met de praktijk in het centrum en zelf de voorgetoonde handelingen zullen kunnen oefenen samen met de deelnemers.

Zo zal een lijst ontstaan van cursisten (ingedeeld naar artiesten en medici of para-medici) die gemakkelijk bereikbaar zullen zijn voor briefing of verdere inlichtingen, of die opgeroepen zullen kunnen worden indien dit nodig blijkt.

 

 

 

 

UTAPS vzw . info@utaps.be

WEBDESIGN : et dank voor iedere vrijwillige bijdragen, namens vzw utaps het goede doel